Základná štatistika datasetu OS

Základný korpus OS pozostáva z niekoľkých tabuliek a pár tisícov súborov. Aj bez ďalšieho čistenia a triedenia poskytujú surové údaje dôležité poznatky o stave plánovania regionálneho rozvoja na Slovensku.