Zahájili sme zber PHSR

V priebehu mesiaca jún sa nám podarilo vyvinúť a nasadiť webovú aplikáciu na zber PHSR. Pomocou tejto aplikácie naši junior regionalisti zahájili zber dokumentov. K dnešnému dňu sa nám podarilo zozbierať PHSR za Trnavský kraj, Nitriansky kraj, časť Košického kraja a prekročili sme magickú hranicu 1000 záznamov. Skontrolovali sme zatiaľ 1071 obcí, z ktorých 724 malo svoje PHSR zverejnené na webe a pri 283 dokument nebol dostupný on-line. Nasledujúce letné týždne využijeme na to, aby sme zozbierali aj zvyšné PHSR miest a obcí, VÚC, rozvojové stratégie mikroregiónov a stratégie rozvoja najmenej rozvinutých okresov. Našou ambíciou je sprístupniť už počas leta repozitár PHSR zatiaľ v tej forme, ako sme dokumenty zozbierali. Následne vo fáze 2 začneme zo zozbieraných dokumentov generovať a zverejňovať štruktúrované dáta.