Plánované výstupy


Za jednotlivé aktivity projektu sú naplánované nasledujúce výstupy:

Zber a základná registrácia programov rozvoja miest/obcí

 • Základný registračný zoznam PRM/O
 • Lokálna a bezpečnostné kópie datasetu PRM/O

Tvorba konvencií pre digitálne spracovanie rozvojových stratégií a predspracovanie textových dát

 • Konvencie pre predspracovanie textových dát datasetu PRM/O
 • Databáza vybraných dát PRM/O určených pre ďalšie spracovanie
 • Úvodný workshop zameraný na prezentáciu návrhu riešenia a získanie vstupov pre konceptuálny návrh odbornej digitálnej platformy regionálneho rozvoja

Tvorba vizuálneho prototypu a technickej dokumentácie odbornej digitálnej platformy regionálneho rozvoja (DIPLARR)

 • Vizuálny prototyp
 • Technická dokumentácia
 • Priebežný workshop zameraný na prezentáciu návrhu riešenia a validovanie návrhu odbornej digitálnej platformy regionálneho rozvoja

Vývoj a nasadenie odbornej digitálnej platformy regionálneho rozvoja

 •  Produkčná verzia odbornej digitálnej platformy regionálneho rozvoja (DIPLARR)

Tvorba záverečnej správy a diseminácia výsledkov

 • Záverečná sprava s odporúčaniami na systémové zlepšenia pri tvorbe, implementácii a monitorovania PRM/O.
 • Záverečná konferencia