Prítomnosť povinných kapitol

Zákon o regionálnom rozvoji stanovuje povinné obsahové časti pre dokumenty PHSR. Pomocou regulérnych výrazov sme sa snažili identifikovať prítomnosť povinných častí v dokumentoch PHSR za PO 2014-2020.