Príprava tabuliek na extrakciu dát

V predchádzajúcich skriptoch sme súbory korpusu PHSR homogenizovali na formát pdf a následne sme z nich vyextrahovali tabuľky do samsotatných excelovských súborov. Samostatné súbory sú užitočné pre manuálne overenie výsledkov následných algoritmov ale nie sú optimálne pre automatizované spracovanie. Preto isch skonsolidujeme do jedného objektu.