Príklad extrakcie formuláru U1

Formulár U1 – Zámer spracovania PHSR. Obsahuje informácie o pláne na vypracovanie PHSR. Táto tabuľka sa tvorí pred samotným spracovaním PHSR a popisuje predpokladaný spôsob spracovania dokumentu, rámcový harmonogram a predpokladané náklady.