Podujatia


Ako zlepšiť kvalitu stratégií regionálneho rozvoja na lokálnej a regionálnej úrovni?

(Záverečný webinár projektu KVALSTRA)

 

Pozývame Vás na webinár „Ako zlepšiť kvalitu stratégií regionálneho rozvoja na lokálnej a regionálnej úrovni“, ktorú organizujeme v rámci projektu Zlepšenie kvality stratégií regionálneho rozvoja.

Webinár sa uskutoční dňa 30. júna 2020 v čase od 9:30 do 11:30 prostredníctvom platformy Zoom. Registrovať sa môžete vyplnením online formulára do 26. júna 2020. Po registrácii je účasť bezplatná, počet účastníkov je limitovaný (100). Webinár je otvorený pre širokú odbornú verejnosť. Registrovaným účastníkom budú zaslané inštrukcie na pripojenie sa k webináru mailom.

Obsah webináru:

  • Prestavenie výsledkov projektu
  • Prezentácia Open Data API projektu
  • Odporúčania pre zlepšenie tvorby PHSR

Hlavným cieľom  projektu „Zlepšenie kvality stratégií regionálneho rozvoja“ a.k.a. „Otvorené stratégie“ je skvalitnenie tvorby, podpora implementácie a sfunkčnenie hodnotenia rozvojových stratégií na lokálnej a regionálnej úrovni. Projekt chce tento cieľ dosiahnuť vytvorením odbornej platformy pre tvorbu a hodnotenie programov rozvoja miest/obcí (PRM/O) a vytvoriť predpoklady pre širšiu územnú a obsahovú integráciu plánov.

Projekt má nasledujúce čiastkové ciele:

  • Vytvorenie komplexnej databázy PRM/O a ich sústredenie na jednom mieste.
  • Vytvorenie jednotnej metodiky „digitalizácie“ a ukladania PRM/O a dolovania znalostí z nich.
  • Vytvorenie on-line nástroja, ktorý umožní efektívnu facilitáciu komunikácie medzi stranami zapojenými do prípravy, aktualizácie a vyhodnocovania stratégií, zdieľanie znalostí a monitorovanie stratégií.
  • Formulovanie odporúčaní pre tvorbu, implementáciu a hodnotenie PRM/O a diseminácia výsledkov.

Realizátorom projektu je Európske centrum manažmentu (ECM), ktoré vzniklo ako občianske združenie v roku 2005 s cieľom zabezpečovať a vytvárať podmienky pre rozvoj a podporu modernej občianskej a poznatkovo riadenej spoločnosti v európskom priestore.