Nové data API

Tím Otvorených stratégií dokončil zbieranie rozvojových dokumentov a vytvoril z nich knižnicu všetkých verejne dostupných stratégií obcí, ktoré si môžete pohodlne vyhľadať a stiahnuť aj vy na tejto linke: https://app.otvorenestrategie.sk/repozitar/prehlad
Projekt by sa však nenazýval „Otvorené stratégie“, ak by sme skončili iba v tomto kroku. Údaje sme štrukturovali a aktualizovali dáta o dokumentoch a ich vlastníkoch. Na základe získaných údajov pripravíme rôzne analýzy, nájdeme vzory a porovnáme kvalitu strategického plánovania v území s dosiahnutými výsledkami.
Prístup k dátam máte aj vy! Zapojte sa do nášho bádania.

Pripravte vaše vlastné analýzy, prípadne skontrolujte výstupy našich. Rozhranie Open Data API vám to umožní. Všetko o prístupe nájdete na https://www.otvorenestrategie.sk/open-data-api/.
Pozrite a preskúmajte naše dáta a zapojte sa do sérií diskusií, workshopov a hackathonov ktoré pripravujeme.