Lematizácia SWOT

Výsledkom dolovania SWOT tabuliek sú textové reťazce nachádzajúce sa v príslušných kvadrantoch SWOT analýzy. Jednotlivé slová (tokeny) tvoriace tieto textové reťazce sa v nich nachádzajú v rôznych gramatických tvaroch. Ak ich chceme ďalej analyzovať tak potrebujeme najprv získať základné alebo “slovníkové” tvary slov. Tento proces sa volá lematizácia.