Kontakt


Európske centrum manažmentu o.z.

Sídlo: Požiarna 13, 044 24 Poproč
Kancelária: Záhradnícka 70, 82108 Bratislava
teL: + 421 911 105 277
mail: info@ecmsk.eu
web: www.ecmsk.eu

IČO: 35 57 10 39
DIČ: 2022200246
ECM nie je platca DPH.
ECM je registrované Ministerstvom vnútra SR pod č.VVS/1-900/90-27023.

Ako nás nájdete?