Extrakcia surových tabuliek

Dokumenty PHSR obsahujú množstvo tabuliek a formulárov s dôležitým obsahom avšak s výraznou variabilitou. Testovali sme viacej nástrojov a knižníc až sme nakoniec narazili na camelot. Tento zošit obsahuje príklad použitia camelotu na extrakciu tabuliek z pdf súborov.