Dolovanie SWOT

SWOT analýza by sa v dokumentoch mala objaviť ako tabuľka o rozmere 4×4. V realite sú to ale tabuľky s variabilným počtom stĺpcov a riadkov a s variabilnou pozíciou elementov SWOT. V niektorých prípadoch je SWOT v dokumentoch uvedený ako súvislý text a absentuje tabuľková forma.