Kategória: Výstupy

Distribúcia zverejnených strategických rozvojových dokumentov obcí v NUTS2 Východné Slovensko

Distribúcia zverejnených strategických rozvojových dokumentov obcí v NUTS2 Východné Slovensko

Výstupy | Eduard Donauer | 9. januára 2019

Sledované územie NUTS2 Stredné Slovensko tvorí spolu 1 126 obcí.  Z nich 64,47 % (726 obcí) malo zverejnený aspoň jeden strategický rozvojový dokument (ďalej PRO/M; SPRO[1]) v období od roku 2004. Rozdelenie týchto obcí v jednotlivých okresoch je uvedené  v grafe č.1.  V Košickom samosprávnom kraji sa nachádza väčší podiel obcí so zverejnenou stratégiou rozvoja (priemerne 60 % obcí v okrese) než […]

Distribúcia zverejnených strategických rozvojových dokumentov obcí v NUTS2 Stredné Slovensko

Distribúcia zverejnených strategických rozvojových dokumentov obcí v NUTS2 Stredné Slovensko

Výstupy | Eduard Donauer | 9. januára 2019

Sledované územie NUTS2 Stredné Slovensko tvorí spolu 831 obcí.  Z nich 71,36 % (593 obcí) malo zverejnený aspoň jeden strategický rozvojový dokument (ďalej PRO/M; SPRO[1]) v období od roku 2004. Rozdelenie týchto obcí v jednotlivých okresoch je uvedené  v grafe č.1. Najväčší podiel obcí so zverejnenou stratégiou rozvoja sa nachádza v Žilinskom samosprávnom kraji, s výnimkou okresu Turčianske Teplice. V Banskobystrickom kraji sa […]

Distribúcia zverejnených strategických rozvojových dokumentov obcí v NUTS2 Bratislavský kraj a NUTS2 Západné Slovensko

Distribúcia zverejnených strategických rozvojových dokumentov obcí v NUTS2 Bratislavský kraj a NUTS2 Západné Slovensko

Výstupy | Eduard Donauer | 9. januára 2019

Sledované územie NUTS2 Bratislavský kraj a NUTS2 Západné Slovensko tvorí spolu 970 obcí.  Z nich 80 % (776 obcí) malo zverejnený aspoň jeden strategický rozvojový dokument (ďalej PRO/M; SPRO[1]) v období od roku 2004. Rozdelenie týchto obcí v jednotlivých okresoch je uvedené  v grafe č.1, pričom údaje za bratislavské okresy sú agregované. Najväčší podiel obcí so zverejnenou stratégiou rozvoja sa nachádza […]

Strategické plánovanie v miestnych samosprávach SR

Strategické plánovanie v miestnych samosprávach SR

Výstupy | Eduard Donauer | 9. januára 2019

Ciele a podmienky podpory regionálneho rozvoja, pôsobnosť orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí a ďalších subjektov územnej spolupráce ustanovuje Zákon č. 539/2008 Z. z.[1] Zákon ďalej definuje základné dokumenty podpory regionálneho rozvoja v nasledovnej hierarchickej štruktúre (§ 5), pričom každý hierarchicky nižší strategický dokument by mal byť vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami […]

Nové data API

Nové data API

O projekte | Tamás Szőke | 26. novembra 2018

Tím Otvorených stratégií dokončil zbieranie rozvojových dokumentov a vytvoril z nich knižnicu všetkých verejne dostupných stratégií obcí, ktoré si môžete pohodlne vyhľadať a stiahnuť aj vy na tejto linke: https://app.otvorenestrategie.sk/repozitar/prehlad Projekt by sa však nenazýval „Otvorené stratégie“, ak by sme skončili iba v tomto kroku. Údaje sme štrukturovali a aktualizovali dáta o dokumentoch a ich […]

Pohľad do našej databázy

Pohľad do našej databázy

O projekte | Tamás Szőke | 10. septembra 2018

Dokončili sme úvodný zber záznamov, začíname s validáciou a čistením dát. Pozrite sa do databázy PHSR a získajte rýchly prehľad o niektorých parametroch prostredníctvom nášho interaktívneho reportu. Na úvodnej konferencii sa môžete tešiť na viac podrobností. 

Pozývame na úvodnú konferenciu

Pozývame na úvodnú konferenciu

O projekte | Tamás Szőke | 7. septembra 2018

Už dňa 25/9/2018 sa v Banskej Bystrici uskutoční úvodná konferencia nášho projektu. V súčasnosti sme dokončili aktivitu 1:zber všetkých PHSR obcí a miest, a zverejnili sme ich na webstránke projektu: https://app.otvorenestrategie.sk/repozitar/prehlad Následne budeme dáta spracovávať a hľadať väzby medzi strategickými prioritami obcí aj hierarchickými úrovňami samosprávy, ktoré budú dostupné v štrukturovanej forme a vizualizované na […]

Zahájili sme zber PHSR

Zahájili sme zber PHSR

O projekte | Tamás Szőke | 20. júla 2018

V priebehu mesiaca jún sa nám podarilo vyvinúť a nasadiť webovú aplikáciu na zber PHSR. Pomocou tejto aplikácie naši junior regionalisti zahájili zber dokumentov. K dnešnému dňu sa nám podarilo zozbierať PHSR za Trnavský kraj, Nitriansky kraj, časť Košického kraja a prekročili sme magickú hranicu 1000 záznamov. Skontrolovali sme zatiaľ 1071 obcí, z ktorých 724 […]

Mapa PHSR

Mapa PHSR

O projekte | Tamás Szőke | 20. júna 2018

Máme za sebou prvotnú analýzu dostupnosti PHSR za jednotlivé obce. Na základe nej odhadujeme, že v úvodnej fáze projektu nás čaká zozbierať cca 2000 dokumentov. Časť z nich je dostupných online, ostatné budeme písomne dožadovať. Po ukončení úvodnej etapy sa môžete tešiť na prvý centrálny repozitár PHSR a štatistické prehľady na základe bibliografických údajov.