Kategória: Uncategorized

Záverečný webinár

Záverečný webinár

Uncategorized | Tamás Szőke | 1. júla 2020

Záznam zo záverečného webináru projektu.

Prvá diplomová práca z našich dát

Prvá diplomová práca z našich dát

Uncategorized | Tamás Szőke | 22. júna 2020

Na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave bola úspešne obhájená prvá diplomová práca, ktorá vznikla využitím našich dát. Autorom práce „Strategické plánovanie rozvoja obce“ je Ing. Alexandra Urbanová a pozrieť si ju môžete v knižnici EUBA. Abstrakt URBANOVÁ, Alexandra: Strategické plánovanie rozvoja obcí. – Ekonomická univerzita v Bratislave. Národohospodárska fakulta; Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja. […]