Kategória: PO 2021-2027

Strategické plánovanie pre programové obdobie 2021- 2027

Strategické plánovanie pre programové obdobie 2021- 2027

PO 2021-2027 | Eduard Donauer | 25. júla 2018

V máji tohto roku (2018) predstavila Európska komisia návrh viacročného rozpočtu na programové obdobie 2021 – 2027 vo výške 1,35 biliónov EUR[1]. Pre účely dosahovania cieľov kohéznej politiky bolo predbežne vyčlenených 34,5 % z tejto sumy, čo predstavuje 442,4 miliady EUR[2]. Konkrétna alokácia zdrojov toho finančného rámca pre jednotlivé štáty a regióny Európskej únie budú závisieť od […]