Kategória: O projekte

Nové data API

Nové data API

O projekte | Tamás Szőke | 26. novembra 2018

Tím Otvorených stratégií dokončil zbieranie rozvojových dokumentov a vytvoril z nich knižnicu všetkých verejne dostupných stratégií obcí, ktoré si môžete pohodlne vyhľadať a stiahnuť aj vy na tejto linke: https://app.otvorenestrategie.sk/repozitar/prehlad Projekt by sa však nenazýval „Otvorené stratégie“, ak by sme skončili iba v tomto kroku. Údaje sme štrukturovali a aktualizovali dáta o dokumentoch a ich […]

Pohľad do našej databázy

Pohľad do našej databázy

O projekte | Tamás Szőke | 10. septembra 2018

Dokončili sme úvodný zber záznamov, začíname s validáciou a čistením dát. Pozrite sa do databázy PHSR a získajte rýchly prehľad o niektorých parametroch prostredníctvom nášho interaktívneho reportu. Na úvodnej konferencii sa môžete tešiť na viac podrobností. 

Pozývame na úvodnú konferenciu

Pozývame na úvodnú konferenciu

O projekte | Tamás Szőke | 7. septembra 2018

Už dňa 25/9/2018 sa v Banskej Bystrici uskutoční úvodná konferencia nášho projektu. V súčasnosti sme dokončili aktivitu 1:zber všetkých PHSR obcí a miest, a zverejnili sme ich na webstránke projektu: https://app.otvorenestrategie.sk/repozitar/prehlad Následne budeme dáta spracovávať a hľadať väzby medzi strategickými prioritami obcí aj hierarchickými úrovňami samosprávy, ktoré budú dostupné v štrukturovanej forme a vizualizované na […]

Zahájili sme zber PHSR

Zahájili sme zber PHSR

O projekte | Tamás Szőke | 20. júla 2018

V priebehu mesiaca jún sa nám podarilo vyvinúť a nasadiť webovú aplikáciu na zber PHSR. Pomocou tejto aplikácie naši junior regionalisti zahájili zber dokumentov. K dnešnému dňu sa nám podarilo zozbierať PHSR za Trnavský kraj, Nitriansky kraj, časť Košického kraja a prekročili sme magickú hranicu 1000 záznamov. Skontrolovali sme zatiaľ 1071 obcí, z ktorých 724 […]

Plánovanie vs. realita v samosprávach

Plánovanie vs. realita v samosprávach

O projekte | Eduard Donauer | 20. júna 2018

Strategické plánovanie v spolupráci s lokálnymi aktérmi je predpokladom pre realizáciu aj investične náročnejších projektov. Oplatí sa preto zamyslieť nad tým, čo môžeme urobiť pre vytvorenie lepších podmienok pre efektívny a participatívny rozvoj obcí a regiónov Na základe skúseností z prípravy dokumentov PHSR pre obce a mestá sme dospeli k niekoľkým všeobecným záverom týkajúcich sa problematiky regionálneho rozvoja a strategického […]

Štruktúra DB pre zber

Štruktúra DB pre zber

O projekte | Tamás Szőke | 20. júna 2018

Jednou z prvých aktivít projektu je vykonať zber všetkých programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). Našim cieľom je mať po ukončení prvej aktivity kompletný bibliografický register týchto dokumentov, aby sme následne v ďalších fázach projektu mohli z nich vydolovať potrebné dáta (napr. štruktúru priorít a cieľov, zoznamy projektov, plánované rozpočty, ukazovatele). Pripravili sme si preto […]

Mapa PHSR

Mapa PHSR

O projekte | Tamás Szőke | 20. júna 2018

Máme za sebou prvotnú analýzu dostupnosti PHSR za jednotlivé obce. Na základe nej odhadujeme, že v úvodnej fáze projektu nás čaká zozbierať cca 2000 dokumentov. Časť z nich je dostupných online, ostatné budeme písomne dožadovať. Po ukončení úvodnej etapy sa môžete tešiť na prvý centrálny repozitár PHSR a štatistické prehľady na základe bibliografických údajov.  

Začíname

Začíname

O projekte | Tamás Szőke | 20. júna 2018

Od 1.6.2018 sme oficiálne zahájili práce na projekte „Zlepšenie kvality stratégií regionálneho rozvoja“ a.k.a. „Otvorené stratégie“. Cieľom projektu je skvalitnenie tvorby, podpora implementácie a sfunkčnenie hodnotenia rozvojových stratégií na lokálnej a regionálnej úrovni – tzv. Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja (alebo Programov rozvoja obcí). Na stránkach www.otvorenestrategie.sk Vám budeme priebežne prinášať nové informácie o projekte, […]