Začíname

Od 1.6.2018 sme oficiálne zahájili práce na projekte „Zlepšenie kvality stratégií regionálneho rozvoja“ a.k.a. „Otvorené stratégie“. Cieľom projektu je skvalitnenie tvorby, podpora implementácie a sfunkčnenie hodnotenia rozvojových stratégií na lokálnej a regionálnej úrovni – tzv. Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja (alebo Programov rozvoja obcí).

Na stránkach www.otvorenestrategie.sk Vám budeme priebežne prinášať nové informácie o projekte, zverejňovať priebežné výsledky a veríme, že na konci projektu o 2 roky sa na týchto stránkach vyformuje digitálna platforma regionálneho rozvoja.