Zlepšujeme kvalitu stratégií regionálneho rozvoja

Partneri projektu

Európska únia
Európsky sociálny fond

Repozitár dokumentov

Pozrite si naše dáta. V repozitári PHSR sa aktuálne nachádza 3083 záznamov.

Open Data API

Verejné Data API portálu „Otvorené stratégie“ poskytujú možnosť získať údaje o strategických dokumentoch, ktoré sú dostupné v databáze Otvorených stratégií, v podobe vhodnej na ďalšie strojové spracovanie.

Tento dokument obsahuje popis integračného rozhrania pre získavanie dát o strategických rozvojových dokumentoch.Informácie sú zverejňované vo formáte JSON prostredníctvom metód rozhrania, ktoré sa riadi REST prístupom.

Aktualizácia manuálu bude zabezpečená prostredníctvom vydania novej verzie tohto dokumentu.

Tvoj graf

Vytvorte si svoj vlastný graf použitím nášho nástroja, ktorý si následne viete vložiť do svojej stránky, dokumentu.